Peek-A-Boo Webmail Peek-A-Boo Webmail
Välkommen till Peek-A-Boo Webmail

Ny version!
En ny version av roundcube har installerats.
Kontakter m.m. har uppdaterats för att passa den nya versionen. Om du upptäcker att något inte stämmer med vad du förväntat dig, kontakta oss!
http://www.peekaboo.se/contact.pab

SquirrelMail, som vi använde förut kommer på sikt att tas bort. Om du har kontakter kvar i den, maila John och tala om det så får vi försöka lösa det.
Jag förstår, ta mig till den i alla fall